KMO-portefeuille (tot 40% korting)

WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee jij als kleine of middelgrote onderneming opleidingen kan bekostigen.

De Taalschool is onderdeel van het Centrum voor Afstandsonderwijs, een geregistreerde dienstverlener van het Vlaamse Gewest, in het kader van de KMO-portefeuille. Hierdoor krijg jij als gevestigde onderneming of zelfstandige in Vlaanderen een subsidie van 30 of 40% op het inschrijvingsgeld (naargelang de grootte van jouw bedrijf) wanneer je een opleiding volgt aan onze school. Daarnaast kan jouw onderneming de kosten van de opleiding nog in de boekhouding inbrengen.

Je kan de KMO-portefeuille aanvragen via de Vlaamse Infolijn, via het gratis telefoonnummer 1700 of per e-mail via kmoportefeuille@vlaanderen.be.

Opgelet! Het kan tot twee maanden duren voordat een betaling via KMO-portefeuille effectief aan de school wordt overgemaakt. Omdat jouw inschrijving pas definitief is op het moment dat jouw inschrijvingsgeld (of de betaling van een waarborg) effectief op het rekeningnummer van de school staat, kies je er best voor om dit in afwachting van de betaling via KMO eerst aan ons over te maken. Zo ben je snel zeker van je plaats in de cursus. Wanneer de school de subsidie dan later heeft ontvangen, storten we het inschrijvingsgeld onmiddellijk op jouw rekening terug.

De aanvraag voor een betaling via KMO-portefeuille dient in alle gevallen ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus te gebeuren.

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille Avondschool

WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE KMO-PORTEFEUILLE?

Deze subsidie kan enkel gebruikt worden door KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. Werkende studenten kunnen hun werkgever voor hen de opleiding laten subsidiëren.

 • De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen
 • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werknemers) gelegen in het Vlaams Gewest
 • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector
 • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Zo kan een kapster de KMO-portefeuille aanvragen voor een cursus schoonheidszorgen; zij kan deze kennis immers aanwenden in haar zaak. Een loodgieter zou dit voor deze cursus dus niet kunnen, want er kan geen verband gelegd worden tussen de aard van de opleiding en de aard van de hoofdactiviteit.
 • Jouw onderneming moet geregistreerd zijn in het KBO op het moment dat de opleiding start (en dus niet b.v. een week daarna).

Dubbele subsidiëring is niet toegestaan. Als een onderneming al een andere tegemoetkoming heeft gekregen via de overheid, kan er niet gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille. Op onze school kunnen wél kortingen gecumuleerd worden met de subsidie. Je kan dus wel de vroegboekkorting gebruiken en dan het bedrag mét korting laten subsidiëren.

Het inschrijvingsbedrag voor de opleiding waarvoor KMO-subsidie wordt gevraagd, moet minstens 100 euro bedragen.

HOE BETAAL JE VIA KMO-PORTEFEUILLE?

Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille dien je:

 • eerst te registreren als persoon/beheerder
 • dan te registreren als onderneming
 • vervolgens de persoon/beheerder aan de onderneming koppelen

Na de registratie krijg je een activerings-URL opgestuurd per post om je als beheerder te linken aan de onderneming. Dit hoeft enkel de eerste keer. Registreren kan op www.kmo-portefeuille.be. De registratie gebeurt aan de hand van een elektronische identiteitskaart.

Om een subsidieaanvraag te kunnen doen, moet je een “overeenkomst of inschrijving afsluiten met een geregistreerde dienstverlener”. Dit wil zeggen dat de student de inschrijving aan de school moet gedaan hebben, alvorens hij of zij een aanvraag kan doen.

Na inschrijving aan de school kan de werkgever voor zichzelf of een medewerker een online projectaanvraag doen. Hij selecteert tijdens deze aanvraag de dienstverlener aan de hand van het erkenningsnummer. Het erkenningsnummer van onze school is DV.O200500.

Bij het aanvragen van een subsidie wordt gevraagd naar een aantal gegevens over de opleiding:

 • Het aantal lesuren
 • De facturatiegegevens
 • Het totale inschrijvingsbedrag

Belangrijke nuance hierbij: De Taalschool is een vzw en bijgevolg vrijgesteld van BTW. Tijdens de aanvraag zal je gevraagd worden om het bedrag exclusief en inclusief BTW op te geven. Je moet ten allen tijde het lesgeld invoeren (eventueel verminderd met commerciële kortingen), maar nooit zelf BTW verrekenen.
Er wordt altijd subsidie aangevraagd voor het volledige bedrag, dus geen waarborgen of termijnbetalingen.

Een aanvraag dient uiterlijk 14 dagen na startdatum van de prestaties in orde gebracht te worden.

Wanneer er een aanvraag tot KMO-portefeuille wordt gedaan, wordt deze automatisch bevestigd. De school wordt hier wel van op de hoogte gebracht, dus wij zien er wel op toe dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Is dit niet het geval (het komt vaak voor dat er een aanvraag wordt gedaan voor een verkeerd bedrag), dan zal de aanvraag door ons geweigerd of geannuleerd worden.

Na de aanvraag krijg je onmiddellijk alle gegevens om een eigen aandeel in de kosten te storten in je elektronische kmo-portefeuille. Daarvoor heb je 30 kalenderdagen de tijd. Wanneer jouw aandeel verwerkt is, zal de Vlaamse Overheid de subsidie ook in jouw portefeuille storten, zodat je online het volledige bedrag tot je beschikking hebt.

Wanneer je online het lesgeld beschikbaar hebt, kan je de opleiding betalen met je elektronische portefeuille. Op dit moment dien je dus opnieuw in te loggen en de opdracht tot betaling te geven. Merk op: het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd.

Share This Article If You Liked It :)