wellness federatie schoonheidsschool

De online begeleiding van je thuisstudie verlengen? Je examen uitstellen naar een latere datum?

Ben je ingeschreven voor een bepaalde thuiscursus en heb je niet genoeg aan één jaar om je studie af te ronden? Ben je ziek geworden (met of zonder doktersattest)? Ben je je motivatie even kwijt en wil je de draad later opnieuw oppikken? Geen probleem! We zorgen ervoor dat je altijd je studieduur kan verlengen of je examen kan uitstellen naar een latere datum.

Je hebt gedurende één jaar na inschrijving recht op persoonlijke begeleiding van je online docent. Hij of zij verbetert je taken en oefeningen en geeft je persoonlijke feedback. Heb je meer tijd nodig? Dan krijg je voor maar 139 euro een jaar extra begeleiding van je docent.

Is je jaar begeleiding afgelopen en heb je nog geen examen afgelegd? Geen probleem. Je studentenplatform blijft vijf jaar toegankelijk en je hebt vijf jaar de tijd om het examen af te leggen. Wil je na die vijf jaar je examen afleggen? Dat kan voor slechts 45 euro.

Was je niet van de eerste keer geslaagd voor je examen? Dan doe je het toch later op het jaar gewoon een keertje opnieuw! Op onze school mag je onbeperkt herkansen tot je je diploma hebt behaald!

 

Neem contact op met ons secretariaat en we vinden een leslocatie die voor jou vlot bereikbaar is.

Je online thuisstudie omzetten in een groepsles?

Ben je ingeschreven voor een thuiscursus en kan je om welke reden dan ook je online zelfstudie niet tot een goed einde brengen? Heb je uiteindelijk nood aan een vast lessenschema? Wil je liever toch les in groep volgen, gewoon omdat je dat leuker vindt? Geen probleem! Het Centrum Voor Afstandsonderwijs heeft voor jou de perfecte oplossing.

De meeste cursussen die door ons worden aangeboden via afstandsonderwijs zijn ook te volgen in groep via twee andere onderwijsinstellingen. Je schakelt probleemloos over naar een groepscursus aan het Centrum Voor Avondonderwijs in België of aan het NHBO in Nederland. Op alle locaties van deze twee onderwijsinstellingen worden op regelmatige tijdstippen exact dezelfde cursussen georganiseerd in groepsles. Je krijgt les uit dezelfde handboeken, volgens hetzelfde lessenplan en vaak van dezelfde docenten. De leerstof en ook het examen zijn dus volledig hetzelfde. Bijgevolg zijn de diploma's van elke onderwijsinstelling even waardevol!

Wanneer je overschakelt van een thuiscursus naar een groepscursus mag je 25% van het inschrijvingsgeld dat je betaalde voor je thuisstudie aftrekken van het cursusgeld voor de groepsles. Je volgt dus les in groep aan verminderd tarief. Bovendien kan je ook je thuiscursus blijven volgen zoals afgesproken. Je wedt met andere woorden op twee paarden! Je behaalt je diploma dan via de groepscursus en/of de thuiscursus.

We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over verschillende scholen en studiemethoden!

 

Lees zeker onze algemene voorwaarden na en neem contact op met ons secretariaat en we vinden een leslocatie die voor jou vlot bereikbaar is.

 opleidingscheques schoonheidsschool

wellness federatie schoonheidsschool

Kan ik mijn opleiding of examen uitstellen naar een latere datum?

Ben je ingeschreven voor een opleiding en komen de lesdata je uiteindelijk toch niet goed uit? Ben je ziek geworden, met of zonder donktersattest? Geen probleem! Op jouw vraag stellen we jouw opleiding en/of examen uit naar een latere datum.

Je kan je gedurende één jaar na de startdatum van je opleiding inschrijven voor dezelfde opleiding met een latere startdatum, als er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. Wanneer een nieuwe datum je past, bel je drie dagen voor de startdatum naar het secretariaat van de school. Wanneer er nog vrije plaatsen zijn mag je gratis deelnemen aan de nieuwe lessenreeks. Je behoudt dus al je rechten.  Straffer zelfs, je mag de lessen die je al volgde gewoon opnieuw doen zodat je zeker perfect voorbereid bent voor het examen.

Was je niet geslaagd voor je examen? Dan doe je het toch gewoon een keertje opnieuw! Op onze school mag je onbeperkt herkansen bij dezelfde of bij een andere docent.  Meer informatie hierover vind je op de website op de pagina "examenreglement" en "examengarantie". 

Opgelet! De overheid kan ten allen tijde beslissen om campussen tijdelijk te sluiten omwille van de veiligheidsmaatregelen. Dit zal dan een tijdelijke maatregel zijn. Indien je bent ingeschreven voor een opleiding die niet kan doorgaan omwille van overmacht behoud je ten allen tijde het recht om deze opleiding te volgen op een later tijdstip.

We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over de verschillende campussen.

Je groepscursus verplaatsen? Verschillende leslocaties combineren?

Ben je ingeschreven voor een opleiding aan het Centrum voor Avondonderwijs vzw en kan je je om welke reden dan ook niet verplaatsen naar je campus? Geen probleem! Op alle locaties worden op regelmatige tijdstippen exact dezelfde cursussen georganiseerd. Je krijgt overal les van dezelfde docenten, met dezelfde handhoeken en volgens hetzelfde lessenplan. Een opleiding is op alle verschillende locaties dezelfde. Je kan de lesdagen van je cursus dus opsplitsen over verschillende leslocaties.

Heb je een les of het examen gemist? Ook dat is geen probleem. Je haalt je gemiste les perfect in op een later tijdstip, op dezelfde of op een andere locatie! Hou je opleidingskalender dus goed in de gaten. Wanneer een nieuwe datum voor jou past, bel je drie dagen voor de startdatum naar het secretariaat van de school. Wanneer er nog vrije plaatsen zijn, neem je gratis deel aan de nieuwe lessenreeks. Je behoudt dus alle rechten!

Opgelet! De overheid kan ten allen tijde beslissen om campussen tijdelijk te sluiten omwille van de veiligheidsmaatregelen. Dit zal dan een tijdelijke maatregel zijn. Indien je bent ingeschreven voor een opleiding die niet kan doorgaan omwille van overmacht behoud je ten allen tijde het recht om deze opleiding te volgen op een later tijdstip.

We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over de verschillende campussen.

 opleidingscheques schoonheidsschool